Rondweg Nuenen Oost – Stiphoutse Bossen

Via onze buren http://www.belangennuenenoost.nl/ hebben wij vernomen dat onze Stiphoutse bossen bedreigd worden door een nieuwe rondweg.

Mobiliteit is een probleem in Nuenen. Vóór 2020 probeerde de gemeente een onderzoek te starten naar een oostelijke randweg aan de rand van de bebouwde kom van Nuenen. Een oostelijke randweg werd toen “…de enige oplossing om een verslechtering van de luchtkwaliteit en leefbaarheid in Nuenen te voorkomen” genoemd.

De Belangengroep Nuenen Oost heeft toen geprobeerd het onderdeel ‘Oostelijke Randweg’ uit het onderzoek te halen. Maar de gemeenteraad van Nuenen besloot om het in het onderzoek mee te nemen, want “… dan staat meteen vast dat het geen haalbare kaart is”

Het onderzoek is nu in volle gang en wij zijn er niet gerust op. We krijgen sterk de indruk dat er wordt aangestuurd op een oostelijke randweg als oplossing. Om sterker te staan in procedures wordt de belangengroep nu ondergebracht in een stichting.

Eind april 2021 heeft de gemeente schetsen gepubliceerd waarop mogelijke tracés zijn aangegeven. Die hebben veel onrust veroorzaakt.

Teken de petitie op : http://www.belangennuenenoost.nl/