Doneer

De stichting is afgelopen jaar opgericht en heeft inmiddels de ANBI status. Via de onderstaande link kunt u de stichting financieel steunen in het bereiken van haar doelstelling en realisatie van het beleidsplan. De financiële middelen worden aangewend voor informatievergaring- /verstrekking, promotie en (juridische) advieskosten; het bestuur is vrijwillig en onbezoldigd actief voor de stichting.

Omdat de stichting de ANBI status gaat kennen houdt het in dat jouw gift volledig aftrekbaar is bij de belastingaangifte!! Bekijk meer informatie op belastingdienst.nl

Doneer aan ANBI Stichting Geledingszone Stiphout:<br /> € -
Totaal: € -