GL-wethouder Harijgens gaat het buitengebied van Helmond vervangen door minimaal 350 hectare zonneveld.

Onlangs heeft adviseur Twynstra Gudde haar evaluatie zonnevelden afgerond. Het rapport geeft een prima inkijk in de procesmatige aanpak van Helmond omtrent realisatie van zonne-energie. We missen echter een inhoudelijke reflectie op het beleidsdocument uit 2020. Iets wat door de adviseur bij de gemeenteraad wordt neergelegd.

Onze nieuwe GroenLinks wethouder Harijgens lijkt niet te wachten op een inhoudelijke discussie met de gemeenteraad. Want of het nu gaat om buitengebied Stiphout, landschapspark Kloostereind, Berkendonk of Scheepstal; al deze gebieden staan nog steeds op de nominatie om vernietigd te worden. Groen mag hier plaats maken voor een verzinkte spiegelindustrie. We hebben daarom met enige verontwaardiging kennis genomen van de uitspraken van onze nieuwe GroenLinks wethouder Harijgens in het ED:

“Het plan dat er lag, is van de baan. Mogelijk komt daar nog wel een zonnepark, maar dan kleiner”

Stiphout heeft aangetoond dat er geen draagvlak is voor zonnevelden in het buitengebied rondom de wijk. Inwoners hebben met een handtekeningactie (1500x getekend) en de gemeentelijke enquête een duidelijk NEE gezegd. De wethouders stapt hier gemakshalve overheen en gaat door waar zijn voorganger is gebleven; wat is er niet duidelijk?

“We moeten met een blanco vel naar de mensen toe. Niet in een ver gevorderd stadium.

Als de wethouder zijn voorgaande uitspraak serieus meent dan staat deze uitspraak daar haaks op. De inwoners van Helmond zijn ervan overtuigd dat zon op dak voldoende is. De RES is ervan overtuigd dat een stad als Helmond zuinig moet zijn op zijn uitloopgebieden. Er wordt geen enkel woord gerept hoe zon op dak wordt gerealiseerd. Nou juist dit vinden wij een gemiste kans! Want, er zijn voldoende voorbeelden in de regio dat het WEL kan!
De ongeremde ambitie van Groenlinks wordt zonder enige schroom voortgezet terwijl de steun voor een overambitieus gemeentelijk klimaatbeleid er niet is, aldus aangetoond door Twynstra Gudde.

,,Mensen moeten het idee hebben dat hun mening telt”

Een mening laten tellen, dat is in ieder geval wel uiteindelijk gebeurd in de casus SolarCentury. Intussen worden meningen vooral niet serieus genomen. Het gaat er niet alleen om dat je een mening telt maar dat je er wat mee doet als stad. Onze stichting heeft op dit moment 2 rechtszaken lopen wegens het door gemeente negeren van handhavingsverzoeken op natuur en groen in relatie tot de 1e zonneweide en de beoogde 2e zonneweide van Helmond. Steun om deze zaken tot een goed einde te laten brengen wordt zeer gewaardeerd; hopelijk komt het stadsbestuur eerder bij zinnen.