Waarom Solar Century jaagt op de Stiphoutse natuur

De reden dat er nu focus ligt op de ontwikkeling in het gebied Leemkuilen / de Vennen is omdat de betreffende ontwikkelaar Solar Century zo agressief is geweest om niet te wachten op het vaststellen van zonneweide beleid door gemeente Helmond.

Er is maar één doel voor deze zonnecowboy, zo snel en, zoveel mogelijk geld verdienen waarbij de open dialoog met inwoners wordt ontweken. Via één op één gesprekken intimideren ze belanghebbende door ze te laten afzien van hun recht op zienswijze en bezwaar. Aanwonenden zijn agressief benaderd om te participeren door grond te moeten kopen voor een te hoge prijs, of te accepteren dat de zonnepanelen definitief hun (tuin)zicht bederven. Op deze wijze zijn in Laarbeek recent 2 zonneparken vergund ten kosten van betere zon-op-dak projecten.

Hoe wordt een locatie bepaalt? 

Middels een Integrale beleidskaart heeft de gemeente bepaald welke gebieden kunnen worden aangemerkt voor grootschalige opwekking van zonne-energie. Er ontbreekt een goede ruimtelijke afweging door gemeente. Bovendien is de kaart in de visie slecht leesbaar.

Maar, wij hebben de kaart over een google map kaart gelegd en voor de duidelijkheid de gebiedsnamen erbij vermeld.

De verbeterde kaart met zoekgebieden uit de Zonnevisie. Stiphout verandert in één spiegel; de overige wijken in Helmond doen het niet veel beter. Behalve het gebied ten zuiden van de Rochadeweg? Maar wie komt daar nog…

Van locatie tot vergunning

Om een vergunning te verlenen in een bepaald gebied moet de ontwikkelaar zijn beoogd plan “trechteren”. Wat volgens de visie neerkomt op drie stappen welke moeten worden beschreven/doorlopen. Zijnde:

1) Landschap
2) Beoogde kavel(s) en 
3) Object. 

Hieronder wordt uitgelegd hoe deze stappen in elkaar steken. Feit is dat Solar Century bij stap 1 al had moeten stoppen!

Landschap
Voor de stap Landschap is het belangrijk dat er draagkracht van de omgeving is. De functie van het gebied is van belang. Een gebied waar nooit mensen komen of uitsluitend gemotoriseerd met hoge snelheid passeren zou uitermate geschikt zijn voor zonnepanelen. Denkt u eens aan de berm van een kanaal of de geluidswal van een snelweg. Hier zal makkelijk draagvlak voor worden gevonden. Mede daardoor zijn er in Nederland reeds vele van dit soort initiatieven ontwikkeld.

Betere oplossing voor zonnepanelen!

Echter wanneer een gebied al een prettige belevingswaarde heeft zal het lastig zijn dit draagvlak te creëren. Het gebied Leemkuilen/de Vennen heeft voor een belangrijk deel de bestemming natuur. Inmiddels is uit een interview in de Lindenberg (met de woordvoerder van de grondeigenaren) duidelijk geworden dat er de afgelopen jaren bomen zijn weggehaald in dit gebied. Bomen hebben een nadelig effect op zonnepanelen doordat ze schaduw geven en ruimte voor aaneengesloten inpassing lastig maken.

Honderden bomen gerooid en niet vervangen….. Einde biodiversiteit.

In het plan van Solar Century wordt een illusie gewekt dat er in Stiphout-Zuid een park wordt gerealiseerd mooier dan de hoge Veluwe. De werkelijkheid maakt dat inwoners inmiddels beter weten. Inpassing in het landschap wordt niet bereikt door het planten van bomen, struiken of hagen om iets aan het zicht te onttrekken dat daar helemaal niet thuis hoort.

Voor het plan van Solar Century zou het hier dus op moeten houden. Echter Solar Century gaat door naar stap 2.

Beoogde kavel(s) 
Het is van belang dat de impact op de omgeving wordt beperkt, en zal moeten leiden tot meerwaarde voor het gebied. Om hier punten te scoren noemt Solar Century het gebied Leemkuilen/de Vennen een Vuilnisbelt of Vuilstort. Echter dit valt moeilijk uit te leggen voor de honderden recreanten welke daar dagelijks wandelen, fietsen, hardlopen of paardrijden. Dit is al 50 jaar geen vuilstort meer (De Romeinen zijn inmiddels ook al 2000 jaar weg). Het verleden heeft gemaakt dat dit gebied zich heeft ontwikkeld tot natuur en weides met grote landschappelijke en recreatieve meerwaarde welke onlosmakelijk zijn verbonden met het welzijn van de inwoners. Er staan paarden en schapen te grazen en mais kleurt tussen april en augustus de akkers. Een gebied zo dicht tegen de bebouwing aan waar de uitloop naar het groene aangrenzende gebied het karakter van de wijk bepaalt ziet er anno 2020 uit als een oase van rust. Zeker nu de COVID19 situatie maakt dat we meer thuis zijn is het belang van dergelijke gebieden groot.

Oordeel zelf en omschrijft u het gebied in uw eigen woorden……

Object
Bij de laatste stap Object spreekt de zonnevisie alleen nog over de vormgeving van de zonnepanelen zelf. Het gaat hier om de uitstraling van de panelen zelf. Maar er wordt niet stilgestaan bij de enorme hekwerken welke de panelen moeten beschermen voor kwajongens of geroutineerde dieven welke het op deze kostbare panelen hebben voorzien. Nog niet te spreken van de camera`s welke het gebied monitoren en ook uw ochtendwandeling vastlegt. Of de zoemende trafo`s en technische voorzieningen welke het mogelijk maken de zonnepanelen hun werk te laten doen. 

De huidige situatie….
…en een van de misleidende beelden van Solar Century, dit beeld is onmogelijk realiseerbaar.

Middels misleiding probeert Solar Century belanghebbende om de tuin te leiden en wordt hen bovenstaand plaatje voorgeschoteld. Deze trukendoos zal de komende weken en maanden nog wel vaker opengaan bij Solar Century.

Kortom, zeg nee en laat u niet foppen door de misleidende trukendoos.